Bijeenkomst VvE’s gemeente Velsen groot succes.

VvE bijeenkomst Velsen op 18 juni
14-06-2018
Verdiepingssessie VvE’s 17 dec 2018
03-12-2018

De eerste bijeenkomst op 19 juni 2018 voor VvE’s in Velsen was een groot succes. 

In het gemeentehuis van Velsen opende wethouder Floor Bal de avond. Het programma, mede georganiseerd door de Huizenaanpak, richtte zich op bewoners en bestuurders van VvE’s. Er waren presentaties over  energiebesparing en innovaties door Henk Seinen van Seinenergie,  er was een presentatie van het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) over de lening voor VvE’s gecombineerd met een verhaal van RVO over de energiebesparingssubsidies. Duurzaam Energieloket/VvE Duurzaamheidsloket gaf een presentatie over het hele verduurzamingsproces, van intakegesprek tot uitvoering met aandacht voor communicatie en besluitvorming.  

Aan het eind van de avond werden twee quickscans verloot waarmee de winnende VvE’s  inzicht verkrijgen in de mogelijkheden voor energiebesparing. De gelukkige winnaars zijn VvE Grahamstraat 218 t/m 252 en VvE Cooyweyde. Er wordt op korte termijn een afspraak gemaakt met deze VvE’s.

Afgesproken is dat we over een aantal maanden een herhalingsbijeenkomst organiseren en dan met elkaar inventariseren welke stappen er zijn genomen en welke uitdagingen er nog liggen. Al met al kijken wij terug op een bijzonder inspirerende en geanimeerde eerste bijeenkomst.

Presentaties

Presentatie Nationaal Energiebespaarfonds

Presentatie Duurzaam Energieloket-VvE Duurzaamheidsloket

Subsidieregelingen voor VvE’s – RVO