VvE bijeenkomst Schalkwijk groot succes
09-03-2017
VvE bijeenkomst Velsen op 18 juni
14-06-2018

Doet u een aanvraag voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis voor verenigingen zoals VvE’s? Dan krijgt u per 4 april 2018 te maken met een aantal wijzigingen.

Verhoging budget
Voor verenigingen gaat het budget voor de energiebesparende maatregelen van € 6 miljoen naar € 12 miljoen. Het gereserveerde subsidiebudget van € 12 miljoen voor energiebesparende- en aanvullende energiebesparende maatregelen wordt nu ook daadwerkelijk beschikbaar gesteld.

Energieadvies: diverse aanpassingen
U kon al subsidie voor energieadvies ontvangen wanneer de vereniging besluit om op basis van dat advies, binnen een jaar de energiebesparende maatregelen uit te voeren. Deze uitvoeringstermijn voor het nemen van de energiebesparende maatregelen is nu verruimd naar 5 jaar.

Nieuw is dat u nu ook subsidie mag aanvragen wanneer de vereniging geen besluit neemt naar aanleiding van het ontvangen energieadvies. De subsidie bedraagt maximaal € 2.480.

Om meer financiële ruimte te bieden worden de subsidiebedragen verhoogd. Voor het energieadvies met eventuele procesbegeleiding wordt het bedrag verhoogd van € 2.000 naar maximaal € 3.600. Voor een MJOP in combinatie met het energieadvies met eventuele procesbegeleiding wordt het bedrag verhoogd van maximaal € 3.450 naar maximaal € 5.400.

Zeer energiezuinig pakket: termijn verlengd
De uitvoeringstermijn voor verenigingen die een zeer energiezuinig pakket uitvoeren wordt verlengd van 12 maanden naar 24 maanden.

Subsidie voor een energiedisplay
Het is per 4 april 2018 mogelijk om € 100 subsidie te ontvangen bij het installeren van een energiedisplay of slimme thermostaat. Dit betreft een aanvullende energiebesparende maatregel, waarbij de energiedisplay of slimme thermostaat dienen te voldoen aan specifieke voorwaarden.

Meer info via de link