Subsidiewijzigingen per 4-4-2018
20-03-2018
Bijeenkomst VvE’s gemeente Velsen groot succes.
19-06-2018

Wilt u in uw appartement meer comfort en een gezonder binnenklimaat? En tegelijkertijd het groot onderhoud wegwerken en besparen op uw energierekening? Kom dan naar onze VvE bijeenkomst. Daar krijgt u informatie hoe u deze wensen zoveel mogelijk woonlastenneutraal kunt realiseren.

De gemeente Velsen heeft samen met de Huizenaanpak een selectie van experts (waaronder het VvE Duurzaamheidsloket) bijeengebracht en wij ontmoeten u graag op onze voorlichtingsavond op maandagavond 18 juni in het gemeentehuis Velsen.

Het programma op 18 juni

De bijeenkomst wordt geopend door wethouder Floor Bal. Het programma is speciaal gemaakt voor bewoners en bestuurders van VvE’s. U krijgt presentaties over energiebesparing en verbouwmogelijkheden van de technisch adviseurs van de Huizenaanpak en er zijn financieel experts van onder andere het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). Bovendien is er aandacht voor de communicatie in uw VvE met het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering. Aan het eind van de bijeenkomst verloten wij een quickscan die de winnende VvE snel inzicht geeft in de mogelijkheden voor energiebesparing.

Het vervolg

Na de bijeenkomst blijven we u desgewenst via een nieuwsbrief op de hoogte houden en bieden wij via VvE Belang trainingen aan voor VvE besturen over energiebesparing, het meerjarenonderhoudsprogramma en juridische zaken. U kunt zich ook aanmelden voor een gratis oriënterend gesprek over energiebesparende maatregelen bij een expert van de Huizenaanpak. Zo hopen wij samen stappen te kunnen zetten bij de verduurzaming van VvE’s in Velsen.

U bent 18 juni van harte welkom in de burgerzaal van het gemeentehuis Velsen, Ingang Plein 1945 van 19.30 uur tot 22.00 uur. Vanaf 19.15 uur staan koffie, thee en koekjes voor u klaar! Meld u nu aan door een mail te sturen aan: duurzaam@velsen.nl onder vermelding van uw naam en de naam van uw VvE.