Bijeenkomst VvE’s Bloemendaal – 25 feb
05-02-2019
SEEH regeling VvE gesloten
04-02-2021

Op 15 oktober werd tijdens een live webinar de eerste handreiking voor de veilige plaatsing van zonnepanelen met opslagbatterij voor appartementen gepresenteerd door het Instituut voor Fysieke Veiligheid en de Veiligheidsregio Rotterdam.  Van de ruim 600 VvE’s, woningcorporaties, Gemeentes en beheerders die deelnamen, gaf 47 procent vooraf aan dat zij niet precies wist waar een installatie aan moet voldoen om veiligheid te waarborgen en 58 procent zei dat hier nog te weinig transparantie en helderheid over is. 

Bij gebrek aan passende wet – en regelgeving en gezien de onzekerheid bij VvE’s worden in de handreiking alle maatregelen en adviezen op bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch gebied omschreven. Hiermee wil men ernstige ongevallen, zoals brand, in de toekomst voorkomen.

Afbouwen salderingsregeling dwingt tot nadenken alternatieven
Nu de salderingsregeling afgebouwd wordt, is de plaatsing van zonnepanelen met opslagbatterij een optie die 70 procent van de VvE’s onderzoekt. De opslagbatterij biedt een oplossing hiervoor omdat woningeigenaren hierdoor zelf de verkregen zonne-energie kunnen opslaan en gebruiken wanneer nodig.

Onlangs werd in Maassluis het eerste verduurzamingsproject in Europa opgeleverd waarbij de 29 appartementseigenaren ieder een eigen meter en opslagbatterij per woning kregen. Met ruim 300 zonnepanelen op het dak van het complex kunnen zij nu volledig in hun energiebehoefte voorzien. Dit was tevens het eerste project waarbij aan alle maatregelen uit de handreiking werd voldaan.

180.000 flatgebouwen in Nederland
In Nederland zijn er zo’n 180.000 flatgebouwen, waarvan een grote meerderheid van de bewoners en beheerders wel zonnepanelen wil, maar waar voor meer dan de helft van de mensen de onzekerheid over veiligheid en gebrek aan duidelijkheid het proces vertragen. Van de aan het webinar deelnemende partijene en VvE leden heeft 21 procent al wel zonnepanelen geplaatst, waarvan 98 procent alleen voor de algemene ruimten. Terwijl er in de meeste gevallen wel sprake is van voldoende dakoppervlak om een zonnepaneelsysteem te plaatsen dat voorziet in alle benodigde energie van alle woningen en de algemene ruimte.

Grote branden
Volgens het CBS werd vorig jaar 40 procent meer stroom door zonnepanelen opgewekt in Nederland. Het grootste deel van deze toename (70 procent) is toe te schrijven aan grotere installaties op daken van gebouwen en op de grond. Er was echter ook sprake van een aantal grote branden, die vaak het gevolg bleken van constructie- en installatiefouten. De handreiking zorgt ervoor dat alle betrokken partijen, zoals de VvE, installateurs en de brandweer, vanaf het begin weten waar zij op moeten letten en wat zij kunnen doen om veiligheidsrisico’s te minimaliseren.

 

Bron: https://www.brandveilig.com/nieuws/vves-woningcorporaties-gemeentes-en-beheerders-willen-duidelijke-informatie-over-brand-veilige-verduurzaming-en-zonnepanelen-met-opslagbatterij-66426