Aanmelden voor een adviestraject in de gemeente Haarlem

Ja, ik meld mijn VvE aan voor een adviestraject van de Gemeente Haarlem (Uw aanmelding is pas definitief zodra deze door ons is bevestigd).

  *Onze VvE is bereid te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Het bestuur stemt in met deelname aan het adviestraject
  • Het bestuur vaardigt twee leden (niet noodzakelijk bestuursleden) af voor actieve deelname aan het traject. De leden vervullen een intermediairsrol tussen de adviseur en de leden van de VvE.
  • Het bestuur belegt een ALV en/of separate informatiebijeenkomst waarop de resultaten van het onderzoek aan de leden wordt voorgelegd ter besluitvorming.
  • Het bestuur deelt de splitsingsakte, beschikbare bouwtekeningen en/of recente onderzoeken (niet ouder dan 5 jaar) met de adviseur
  • Het bestuur stelt het actuele Meerjaren Onderhoudsplan / Begroting (niet ouder dan 5 jaar) beschikbaar aan de adviseur. Wanneer de VvE niet beschikt over een (actueel) Meerjaren Onderhoudsplan, dan maken we eerst samen afspraken over het (laten) opstellen hiervan.
  • Er zijn aan deze fase van het traject voor de VvE geen kosten verbonden

  Ik ontvang graag de nieuwsbrief

  Wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak.