VvE team

Het VvE Duurzaamheidsloket is een onafhankelijk energieadviesbureau dat faciliteert in de procesondersteuning van verduurzaming bij VvE’s.  Inmiddels maken tal van gemeenten actief gebruik van het loket om VvE’s te ondersteunen bij hun verduurzaming en energietransitie. VvE Duurzaamheidsloket is gecertificeerd volgens normering van de BRL 9500 (delen 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 en 0.4). Om in aanmerking te komen voor subsidie op het advies en de procesondersteuning bent u dus aan het juiste adres.

Verduurzaming (gecombineerd met groot onderhoud) van VvE’s is een gecompliceerd traject waarbij een groot aantal specialisten nodig is die goed met elkaar samenwerken. Door jarenlange ervaring in het veld hebben wij samenwerkingsverbanden gesloten met partijen waarvan wij vinden dat ze goed en klantvriendelijk werken. Wij presenteren u graag enkele leden van ons VvE team.

Duurzaam Energieloket is de moederorganisatie van VvE Duurzaamheidsloket. Duurzaam Energieloket is gecertificeerd voor de BRL 9500 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Dit is de subsidies die nodig is om als VvE in aanmerking te komen voor de subsidie op het energiebesparingsadvies, procesbegeleiding en vergroening van de MJOP.  Duurzaam Energieloket is gespecialiseerd in de woningbouw en utiliteit en heeft inmiddels al meer dan 40 VvE’s begeleid.

 VvE Belang is de belangenoranisatie voor VvE’s. Wij maken gebruik van hun kennis en expertise van VvE’s en werken nauw met ze samen..
Univeste is specialist op het gebied van gebouwenonderhoud. Zij kunnen helpen bij  het zoeken naar financieringsmogelijkheden.
Naast bestuurders en bewoners is ook en goede beheerder een belangrijke factor  om verduurzaming succesvol te implementeren bij een VvE. Van Roemburg VvE beheer heeft ruime ervaring met het combineren van groot onderhoud en verduurzaming.
VvE Duurzaamheidsloket werkt samen met een twintigtal adviseurs die gespecialiseerd en gekwalificeerd zijn in het adviseren van VvE’s