VvE’s Zandvoort

Ook in de gemeente Zandvoort moeten alle woningen in 2050 zonder aardgas kunnen worden verwarmd. Dat vraagt veel van woningeigenaren. Daarom bieden we hulp.

VvE’s met meer dan 8 wooneenheden kunnen zich aanmelden voor een adviestraject. In dat traject wordt de VvE begeleid bij het maken van keuzes voor isolatiemaatregelen of aardgasvrije installaties. Het traject bestaat uit technisch en financieel advies, maar ook uit begeleiding van het proces. Het adviestraject wordt uitgevoerd door professionele partijen, die zijn geselecteerd door de Gemeente Zandvoort.

Het adviestraject start met een inventarisatie van het gebouw en de eisen en wensen van de bewoners. Daarna worden alle maatregelen afgewogen en verschillende varianten met de VvE besproken. Uw VvE kiest een voorkeursvariant, die aan de leden wordt voorgelegd ter besluitvorming.

Het VVE Duurzaamheidsloket helpt Zandvoortse VvE’s op weg en verzorgt de aanmeldingen voor het adviestraject.

Aanmelden voor een adviestraject in de gemeente Zandvoort

De gemeente Zandvoort biedt twee verschillende adviestrajecten aan voor VvE’s:

  • Adviestraject isolatie, gericht op isolerende maatregelen
  • Adviestraject aardgasvrij, gericht op aardgasvrije installaties.

De meeste gebouwen die zijn gebouwd of gerenoveerd na 1995, zijn voldoende geïsoleerd om aardgasvrij verwarmd te kunnen worden. Twijfelt u over welk van de twee trajecten het beste aansluit bij jullie behoefte? Tijdens onze intake nemen we alle details met u door en helpen we u bij het maken van de juiste keuze.

Voor de deelname van een VvE aan het adviestraject isolatie, stelt de gemeente Zandvoort de volgende voorwaarden aan de VvE:

  • Het bestuur stemt in met deelname aan het adviestraject
  • Het bestuur vaardigt twee leden (niet noodzakelijk bestuursleden) af voor actieve deelname aan het traject. De leden vervullen een intermediairsrol tussen de adviseur en de leden van de VvE.
  • Het bestuur belegt een ALV en/of separate informatiebijeenkomst waarop de resultaten van het onderzoek aan de leden wordt voorgelegd ter besluitvorming.
  • Het bestuur deelt de splitsingsakte, beschikbare bouwtekeningen en/of recente onderzoeken (niet ouder dan 5 jaar) met de adviseur
  • Het bestuur stelt het actuele Meerjaren Onderhoudsplan / Begroting (niet ouder dan 5 jaar) beschikbaar aan de adviseur
  • Wanneer de VvE niet beschikt over een (actueel) Meerjaren Onderhoudsplan, dan maken we eerst samen afspraken over het (laten) opstellen hiervan.
  • Er zijn aan deze fase van het traject voor de VvE geen kosten verbonden

Profiteer nu van subsidies en andere financiële regelingen voor vve’s

Combineer periodiek onderhoud met energiebesparende maatregelen

Voorkom grote uitgaven voor reparaties

Verlaag energielasten

Maak je woning toekomstbestendig

Vereniging van Eigenaren (VvE’s)

Wil je in jouw appartement meer comfort én tegelijkertijd het groot onderhoud wegwerken én besparen op energiekosten? Ben je bestuurder of beheerder en wil je wellicht duurzaam onderhoud en renoveren combineren met energiebesparende maatregelen? Ons VvE Duurzaamheidsloket informeert je over alle mogelijkheden en regelingen. Momenteel zijn er tal van subsidies en regelingen die maken dat de tijd nog nooit zo rijp was voor VvE’s om met verduurzaming aan de slag te gaan.

Meer comfort & lagere energiekosten

Een energiezuinige woning heeft veel voordelen. De waarde van je woning gaat omhoog, de maandelijkse energiekosten (woonlasten) omlaag en bij grotere aanpassingen kun je een herziening van het energielabel aanvragen. Bij de verkoop van je huis komt dat goed van pas! Met kleine ingrepen kun je zelf je appartement al duurzamer maken. Bevestig bijvoorbeeld tochtstrippen bij deuren en kozijnen of plaats isolatiefolie achter de radiatoren. Gemakkelijk toch? Maar de echte stappen zet je met gevelisolatie, HR++ glas, zonnepanelen en zuinige en moderne cv-ketels of warmtepompen. En daar heb je vakmensen en jouw mede VvE bewoners bij nodig. Maar hoe ga je dat organiseren en betalen? Er zijn veel subsidies of andere financiële regelingen voor VvE’s en eigenaren. Maak dus nu werk van verduurzaming!

“Dankzij het VvE Duurzaamheidsloket hebben wij meer wooncomfort, lagere energiekosten en vanwege de verbeterde uitstraling, een waardestijging van ons complex.”

René Reeuwijk, Voorzitter van de VvE De Koch in Haarlem

Het VvE Duurzaamheidsloket werkt samen met gemeenten in de regio IJmond met daarbinnen: Gemeente Velsen, Driehuis, IJmuiden, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Velserbroek, Oud-Velsen en de regio Zuid-Kennemerland met daarbinnen: Gemeente Bloemendaal, Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld (gedeeltelijk), Bloemendaal aan Zee, Overveen, Vogelenzang, Gemeente Haarlem, Spaarndam, Gemeente Heemstede en Gemeente Zandvoort.