Aanmelden adviestraject Zandvoort

Ja, ik meld mijn VvE aan voor een adviestraject van de Gemeente Zandvoort (Uw aanmelding is pas definitief zodra deze door ons is bevestigd).

  *Onze VvE is bereid te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Het bestuur stemt in met deelname aan het adviestraject
  • Het bestuur vaardigt twee leden (niet noodzakelijk bestuursleden) af voor actieve deelname aan het traject. De leden vervullen een intermediairsrol tussen de adviseur en de leden van de VvE.
  • Het bestuur belegt een ALV en/of separate informatiebijeenkomst waarop de resultaten van het onderzoek aan de leden wordt voorgelegd ter besluitvorming.
  • Het bestuur deelt de splitsingsakte, beschikbare bouwtekeningen en/of recente onderzoeken (niet ouder dan 5 jaar) met de adviseur
  • Het bestuur stelt het actuele Meerjaren Onderhoudsplan / Begroting (niet ouder dan 5 jaar) beschikbaar aan de adviseur. Wanneer de VvE niet beschikt over een (actueel) Meerjaren Onderhoudsplan, dan maken we eerst samen afspraken over het (laten) opstellen hiervan.
  • Er zijn aan deze fase van het traject voor de VvE geen kosten verbonden

  Ik ontvang graag de nieuwsbrief

  Wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak.