VvE’s in Haarlem

Gemeente Haarlem wil dat alle woningen in 2040 zonder aardgas kunnen worden verwarmd. Dat vraagt veel van woningeigenaren. Daarom bieden we hulp.

VvE’s met meer dan 8 wooneenheden kunnen zich aanmelden voor een adviestraject. In dat traject wordt de VvE begeleid bij het maken van keuzes voor isolatiemaatregelen of aardgasvrije installaties. Het traject bestaat uit technisch en financieel advies, maar ook uit begeleiding van het proces. Het adviestraject wordt uitgevoerd door professionele partijen, die zijn geselecteerd door de Gemeente Haarlem.

Het adviestraject start met een inventarisatie van het gebouw en de eisen en wensen van de bewoners. Daarna worden alle maatregelen afgewogen en verschillende varianten met de VvE besproken. Uw VvE kiest een voorkeursvariant, die aan de leden wordt voorgelegd ter besluitvorming.

Kleine VvE’s kunnen een Energieadvies of Duurzaam Onderhoudsplan laten maken voor hun VvE. We werken hiervoor samen met partijen in de stad. Het VVE Duurzaamheidsloket helpt Haarlemse vve’s op weg en verzorgt de aanmeldingen voor het adviestraject.

Aanmelden voor een adviestraject in de gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem biedt twee verschillende adviestrajecten aan voor VvE’s:

  • Adviestraject isolatie, gericht op isolerende maatregelen
  • Adviestraject aardgasvrij, gericht op aardgasvrije installaties.

De meeste gebouwen die zijn gebouwd of gerenoveerd na 1995, zijn voldoende geïsoleerd om aardgasvrij verwarmd te kunnen worden. Twijfelt u over welk van de twee trajecten het beste aansluit bij jullie behoefte? Tijdens onze intake nemen we alle details met u door en helpen we u bij het maken van de juiste keuze.

Voor de deelname van een VvE aan het adviestraject isolatie, stelt de gemeente Haarlem de volgende voorwaarden aan de VvE:

  • Het bestuur stemt in met deelname aan het adviestraject
  • Het bestuur vaardigt twee leden (niet noodzakelijk bestuursleden) af voor actieve deelname aan het traject. De leden vervullen een intermediairsrol tussen de adviseur en de leden van de VvE.
  • Het bestuur belegt een ALV en/of separate informatiebijeenkomst waarop de resultaten van het onderzoek aan de leden wordt voorgelegd ter besluitvorming.
  • Het bestuur deelt de splitsingsakte, beschikbare bouwtekeningen en/of recente onderzoeken (niet ouder dan 5 jaar) met de adviseur
  • Het bestuur stelt het actuele Meerjaren Onderhoudsplan / Begroting (niet ouder dan 5 jaar) beschikbaar aan de adviseur
  • Wanneer de VvE niet beschikt over een (actueel) Meerjaren Onderhoudsplan, dan maken we eerst samen afspraken over het (laten) opstellen hiervan.
  • Er zijn aan deze fase van het traject voor de VvE geen kosten verbonden