Duurzaam onderhoud

Onderhoud is een belangrijk instrument om de kosten van de VvE te beheersen. Ook is goed onderhoud belangrijk voor de levensduur van de VvE.

Wanneer uw VvE aan de slag gaat met onderhoud is dit een goed moment om ook met verduurzaming en energiebesparing aan de slag te gaan.

  • Moet het dak vervangen worden kan dit meteen geïsoleerd worden!
  • Zitten er scheuren in het glas denk dan aan vervanging door HR glas!
  • Wordt de gevel aangepakt combineer dit dan met isolatie!
  • Moeten er installaties vervangen worden kies dan voor energiezuinige varianten!

parallax background
Stap 1 Oriënterend gesprek
De drie belangrijke betrokken partijen bij een VvE zijn de bewoners, bestuurders en de beheerder. Wens om te verduurzamen kan bij elk van deze drie B's ontstaan. Wij beginnen met een vrijblijvend oriënterend gesprek waar problemen, wensen en verwachtingen van de VvE in kaart gebracht worden.
Stap 2 Warmtebeeld
Om eventuele warmtelekken in beeld te brengen kan er een thermografische foto gemaakt worden van het gebouw. Deze foto's werken vaak verhelderend en kunnen bij signalering van problemen ook ingezet worden om de besluitvorming te vergemakkelijken.
Stap 3 Advies
In deze fase wordt de VvE bezocht en wordt het gebouw opgemeten en beoordeeld. Daarbij onderzoeken wij o.a. de bouwkundige kwaliteit van het appartementengebouw en de kwaliteit van de installaties. Vervolgens bepalen wij welke maatregelen zouden passen bij de specifieke eisen van het gebouw en de bewoners. Bovenstaande stappen en uitkomsten worden samengevoegd tot een integraal plan waarin investeringskosten en terugverdientijden worden meegenomen. Daarnaast kunnen wij ondersteuning geven bij het implementeren van de bevindingen in de MJOP.
Stap 4 Financiering en subsidies
Wij zoeken voor de VvE uit voor welke subsidies zij in aanmerking komen en welke financieringsmogelijkheden er zijn. Daarnaast kunnen wij helpen bij de aanvragen.
Stap 5 Besluitvorming
Het plan wordt gepresenteerd waarbij wij tevens helpen met het creëren van draagvlak onder de bewoners.
Stap 6 Uitvoering
Om daadwerkelijk over te gaan tot uitvoering zijn er betrouwbare partijen nodig. VvE Duurzaamheidsloket heeft ruime ervaring en een breed netwerk opgebouwd en kan de VvE helpen bij het vinden van de juiste partijen.