Informatiebijeenkomst VvE’s 12 oktober
09-09-2021
Nieuws over de verduurzaming van VvE’s
28-07-2022

Zo’n 125 VvE’s uit de gemeentes Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Zuidplas waren afgelopen 12 oktober ingelogd op het Webinar over verduurzaming van de VvE. Zij werden welkom geheten vanuit de raadszaal van Bodegraven door Wethouder Kees Oskam van Bodegraven- Reeuwijk. Hierna volgde een uitleg van Isabelle Sternheim van VvE Duurzaamheidsloket over het proces naar een duurzame VvE. Vervolgens na Fiona Hamberg van het Nationale Warmtefonds het woord en gaf een presentatie over de duurzaamheidslening voor VvE’s. De avond werd afgesloten door Constan Custers van RVO die de subsidies toelichtte die momenteel beschikbaar zijn voor VvE’s die met verduurzaming aan de slag willen gaan.

Via deze link kunt u de presentatie terugzien. Het Webinar start rond minuut 11:50. 

Via onderstaande links kunt u de presentaties inzien:

Presentatie VvE Duurzaamheidsloket – Het proces naar verduurzaming

Presentatie Warmtefonds – Energiebespaarlening voor VvE’s

Presentatie RVO – Subsidies

De gemeentes Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Zuidplas financieren elk 10 intakebezoeken om te starten met de verduurzaming van uw VvE. Wilt u zich nog aanmelden dan kan dat hier.

Q&A Webinar
 1. Is er ook een verkort proces voor een relatief jong gebouw, energie label A, waar bijv. alleen zonnepanelen e.d. relevant zijn? Een VvE die na 2004 is opgeleverd heeft zijn isolatie op orde. Dan blijven idd zaken als zonnepanelen over. Wij kunnen een advies opstellen wat de mogelijkheden zijn en hoeveel panelen er geplaatst kunnen worden. In de regel kunt u deze informatie ook achterhalen door een aantal offertes bij zonnepaneel leveranciers aan te vragen
 2. Als wij een intake laten doen gefinancierd door de gemeente zitten daar dan geen verplichtingen aan? Aan een intake zitten geen verplichtingen.
 3. Als je binnen de 10 aanmeldingen zit is de intake gratis? Klopt, er is nog ruimte.
 4. Ik krijg het gevoel dat deze regeling vooral voor grote VvE’s is. Wij zijn een VvE met 5 appartementen. Gaat deze procedure daar ook voor op? Alleen de lening is voor VvE’s groter dan 8 appartementen. De subsidies en het intakegesprek zijn er ook voor de kleien VvE’s
 5. Ons complex is 15 jaar oud en we hebben zonnepannalen en lichtbeperking?   Dan is uw isolatie op orde. Qua zonnepanelen is er veel ontwikkeling. Wellicht weer goed inventariseren wanneer de zonnepanelen aan vervanging toe zijn.
 6. Kunnen jullie dan ook kijken of aansluiting van zonnepanelen mogelijk is bij individuele woningen. In theorie is dat mogelijk. Wij verwijzen in deze kwesties graag naar een specialist op dit gebied: Stichting Kenemmer Energie. Zij weten alles over de verschillende mogelijkheden en onzekerheden.
 7. Wanneer gaan de VvE s van het gas af en wat is dan de oplossing hiervoor? Dat is afhankelijk van de warmtevisie in uw gemeente en de toegang tot eventuele warmtenetten. Dit zijn de jaren om de schil te optimaliseren zodat u klaar bent voor eventuele energiezuinige warmtesystemen als er meer concreet bekend is over de opties in uw regio.
 8. App bouwjaar 2005, met gas CV’s wat is de toekomst? Dat hangt af van de mogelijkheden van het gebouw en de warmtevisie van uw gemeente. Dat kunnen we bekijken tijdens een intake/onderzoek.
 9. In Reeuwijk een gebouw opgeleverd in Q4 in 2016. Denken aan zonnepanelen. Isolatie is op orde. Is financiering voor alleen zonnepanelen via jullie mogelijk. Zonnepanelen zitten niet in de SEEH subsidieregeling. Wel in de SDE https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde
 10. Bij verduurzaming, m.n. naar aardgasvrij, speelt het probleem, dat individuele CV, ventilatie binnen appartement aan de individuele eigenaar is, maar aanbrengen van isolatie, stap naar bijv. aansluiten warmtenet (wijk), naar WTW ventilatie met kanalen etc. (grotendeels) aan VvE is, resp. tot verhoging van VvE bijdrage leidt. Hoe los je het op als niet elke eigenaar / bewoner met de gemeenschappelijke oplossing mee wil doen? Als je naar een collectieve oplossing wil, zul je toch tot een gekwalificeerde meerderheid moeten komen voor die collectieve oplossing in de ALV.
 11. Kan er een vooronderzoek plaatsvinden welke kosteloos wordt uitgevoerd om de kansen voor verduurzaming van een specifieke VVE uit te voeren? Een onderzoek of verduurzaam haalbaar is, is een maatwerkadvies. Daar zijn kosten aan verbonden maar via de SEEH subsidie komt u in aanmerking voor 75% vergoeding van de kosten.
 12. Ik mis liftinstallaties in de verduurzaming. Wat is u ervaring op dit gebied? Liften komen ook aan de orde in het maatwerkadvies.
 13. Ik mis ook de hydrofoorinstallaties in de verduurzaming. Wat is u ervaring op dit gebied? Ook de hydrofoor is onderdeel van het maatwerkadvies
 14. Hoeveel bedraagt de rente en over welke periode dient afgelost te worden? De rente staat gepubliceerd op de website www.energiebespaarlening.nl/vve . De looptijd van de lening is 10,15 of 20 jaar. Wanneer de VvE een Zeer Energiezuinig Pakket gaat laten uitvoeren is zelfs 30 jaar mogelijk.
 15. Worden elektrische cv ketels onderzocht i.p.v. warmtepompen en/of gasketels. Hebben jullie hier ervaring mee? Denk aan cv ketels van masterwatt, https://masterwatt.nl/producten/elektrische-cv-ketels. In het maatwerkadvies worden verschillende alternatieven besproken. Wanneer het individuele ketels betreft kunnen wij daar een algemeen advies voor geven want deze zijn geen onderdeel van de VvE. Alle mogelijke duurzame opties kunnen worden meegenomen wanneer het de gemeenschappelijke ketels betreft.
 16. Energiekosten individueel zijn op VvE niveau een gemiddelde. Dus leden die nu al zuinig met energie zijn, kunnen uiteindelijk duurder uit zijn (en visa versa). Lastig in de ALV afweging…. Besluitvorming is een apart aandachtspunt. ALV moet goed worden geïnformeerd en de tijd krijgen om aan zaken te wennen. Het helpt in de besluitvorming wanneer maatregelen op de MJOP worden gezet. ALV keurt dan in eerste instantie MJOP goed en financiering komt vaak in een later stadium.
 17. Gezamenlijk lenen voor eigen woning, dus geen gezamenlijke ruimte lijkt mij niet verstandig. Hoe is e.e.a. contractueel geregeld om niet belast te worden met de ellende van een andere eigenaar De lening wordt aan de Vereniging van Eigenaren verstrekt, niet aan de individuele eigenaren van de betreffende appartementen.
 18. Wij hebben maar 3 leden. Heeft deze voorlichting dan zin voor ons? Ook kleine VvE’s kunnen verduurzamen en gebruik maken van de subsidies. U bepaalt zelf of het zinvol is. Dat hangt ook af van de leeftijd en de staat van de woningen.
 19. Je gaat toch niet menen dat een woningcorporatie bij een particulier bank gaat lenen. Zo weet je zeker dat de woningen onbetaalbaar worden voor sociale woningbouw. Hoe denk u hierover? Rente van de VvE-Energiebespaarlening is hoger dan een geborgde lening via BNG of WB, de reguliere financiers van corporaties, maar dat is geen oplossing voor VvE’s.
 20. Een warmtepomp heeft volgens mij geen levensduur van 30 jaar. Gaat u de vervanging ook meenemen in de investering? Dit zit allemaal versleuteld in de rekenkern van de software.
 21. Wij, VvE Bonairestraat te Alphen aan den rijn hebben begrepen dat we 30.000,– euro kunnen lenen per appartement. Klopt dit? Wordt binnenkort mogelijk idd.
 22. Eigenaars van een woning komen in aanmerking voor subsidie voor aanschaf zonnepanelen. VvE’s hebben die mogelijkheid niet. Is het niet in het kader van de verduurzaming geen goed idee om ook voor VvE’s een subsidie te verstrekken voor aanschaf van zonnepanelen? Er is geen subsidie voor PV-panelen voor eigenaar-bewoners, wel een salderingsregeling. Een VvE kan gebruik maken van de SCE, Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking.
 23. Is subsidie transparant in een uitvoeringsadvies (budget) van VvE duurzaamheidsloket verwerkt? In onze berekeningen laten we de subsidie meestal buiten beschouwing. Dit omdat het niet zeker is of die verkregen gaat worden. Alle subsidiemogelijkheden worden wel genoemd. Wanneer een VvE dat wil kunnen we in onze berekeningen ook de subsidies meenemen.
 24. Wederom hetzelfde gebouw. Is er een subsidieregeling om ons als VvE te helpen met de investering in een zonnepaneelinstallatie? Nee, geen subsidie wel een soort exploitatiesubsidie via de SCE Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking, via RVO.
 25. Waarom moet je een oplaadpuntenadvies aanvragen voor een publiek oplaadpunt? Het gaat niet om een publiek oplaadpunt, het gaat om een oplaadpunt op een parkeerplaats van een VvE.
 26. Er zijn meer mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie. Denk aan een elektrische ketel met zonnepanelen. Waarom is hier geen subsidie voor. Gemakkelijker, goedkoper, individueel en sneller te realiseren. Er is geen subsidie voor PV-panelen voor eigenaar-bewoners, wel een salderingsregeling. Een VvE kan gebruik maken van de SCE , Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Er is idd geen subsidie voor een elektrische ketel, alleen i.c.m. PV zou die interessant zijn.
 27. Wij hebben een VVE waarvan 1 appartement verhuurd wordt door de eigenaar (niet commercieel) kan men dan ook ISDE subsidie aanvragen. Isolatie bij een gemengde VVE loopt via de SEEH. Voor warmtepompen en zonneboilers kan men terecht bij de ISDE. Voor aardgasvrije woningen middels aansluiting op een warmtenet kunnen gemengde VvE’s terecht bij de stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH).
 28. Hoe komen wij erachter of onze VVE dicht bij een warmtenet zit? Dit zou in ieder geval bekend moeten zijn bij de gemeente.
 29. Er zijn reeds warmtenetten aanwezig in gemeentes. Denk bv aan DEVA nieuwkoop., http://www.deva-nieuwkoop.nl/. Wat is de vraag?
 30. De gemeente moet nog besluiten over warmtenet per dorp. Met planning en de aanleg hiervan kan makkelijk meer dan 5 jaar duren. Zijn er op lange termijn ook nog subsidieregelingen? Daar is nu geen zekerheid over te geven, de SAH loopt tot 31 december 2023, of eerder als het gehele budget eerder is toegekend.